HVAC equipment
 • Champion
Security
 • American Dynamics
 • DSC
 • Illustra
 • Tyco
Industrial refrigeration
Fire Suppression
 • Chemguard
 • Pyro-Chem
 • RapidResponse
 • Tyco
Retail Solutions
Building Automation & Controls
 • BCPRO
 • VERASYS
Fire Detection
 • Autocall
 • CWSI
 • Vigilant
 • Zettler

Globaali Hakemisto

HVAC equipment
 • Champion
Security
 • American Dynamics
 • DSC
 • Illustra
 • Tyco
Industrial refrigeration
Fire Suppression
 • Chemguard
 • Pyro-Chem
 • RapidResponse
 • Tyco
Retail Solutions
Building Automation & Controls
 • BCPRO
 • VERASYS
Fire Detection
 • Autocall
 • CWSI
 • Vigilant
 • Zettler

Globaali Hakemisto

Elintarviketeollisuus

Meillä on pitkä kokemus maamme elintarviketeollisuuden kylmälaitosten toteutuksesta. Ensimmäiset laitetoimitukset on tehty jo 1930-luvulla, käsittäen aluksi lähinnä meijerituotteiden jäähdytystä. Teemme elintarviketeollisuuden kylmälaitoshankkeita avaimet käteen -periaatteella: suunnittelusta huoltoon.
Pakkasvarastot
Pakkasvarastot
Suurimpien yksittäisten pakkasvarastojen tilavuudet ovat noin 50.000m3. Varastoissa säilytetään mm. jäätelö-, liha-, leivonnais-, marja- ja kalatuotteita.
Pakkasvarastot on yleensä toteutettu ympäristöystävällisillä ammoniakki- tai hiilidioksidi-kylmäaineilla. Laitteistojen ominaisuuksissa suuri painoarvo on käyttöturvallisuudella,luotettavuudella sekä alhaisilla käyttökustannuksilla.
 
Pakastusjärjestelmät
Pakastustunneleissa tuotteet pakastetaan nopeasti korkean laadun ja hyvän säilyvyyden takaamiseksi. Pakastettavia tuotteita ovat mm. jäätelö, marjat sekä kalatuotteet. Tunneleiden kapasiteetit vaihtelevat 5 tonnista 20 tonniin vuorokaudessa. Kontaktipakastimissa pakastettava tuote, esim. kala, pakastetaan ns. levypakastimissa jolloin pakastusaika on vain noin 1 tunti /erä. Suuri pakastusnopeus mahdollistaa suurien samaan aikaan saapuvien tuote-erien käsittelyn.
Jatkuvatoimisissa nauhapakastimissa pakastetaan esim. leipomo-, liha- tai kalatuotteita kapasiteettien ollessa 1000kg/h. Leijupakastukseen sopivat myös suuret samanaikaisesti kypsyvät tuotteet kuten marjat ja herneet. Leijupakastimessa tuotteet pakastuvat suuressa ilmavirrassa leijuen ja siirtyen pakastimessa näin eteenpäin pakkauslaitteille.
Meijerit
Meijereissä käsitellään maitotuotteita, joiden hygieeniseen jäähdyttämiseen käytetään välillisesti jäävettä, joka tuotetaan jäävesisiiloissa tai levyjäähdyttimissä. Kylmäaineena yleisimmin ammoniakki, jonka määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä välillisellä järjestelmällä.
 
Logistiikkakeskukset
Elintarvikkeiden lisääntynyt tuonti ja kuljetettavien määrien kasvaminen on syynä logistiikka-keskusten lisääntyneeseen tarpeeseen. Logistiikkakeskuksien kylmälaitteilla välivarastoidaan käytännössä kaikki jakeluun menevät elintarvikkeet, jotka vähittäiskaupoista siirtyvät kulutta-jille. Suurien logistiikkakeskuksien kylmäjärjestelmät ovat poikkeuksetta välillisiä, jolloin kylmäainetäytökset ovat varsin kohtuullisia.
 
Teurastamot ja pikajäähdytysjärjestelmät
Naudan, sian ja siipikarjan lihankulutus on maassamme nykyään korkeaa eurooppalaista tasoa. Hyvän hygienian ja laadun sekä pienien teurastuksen painohävikkien johdosta tehokkaiden jäähdytysjärjestelmien merkitys teurastusprosesseissa on keskeinen. Pikajäähdytyksessä käytetään esim. sianruhoille ns. ”shokki”-jäähdytystä, jolloin suurella ilmamäärällä ja lämpötilaerolla ruhojen lämpötila pudotetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin em. laatukriteerit  saavutetaan. Teurastamoissa kylmäaineena lähes poikkeuksetta ammoniakki ja kompressoreina ruuvikoneet.
 
Juomateollisuus
Virvoitusjuomien ja panimotuotteiden valmistuksen keskittyminen suuriin yksiköihin on myös teollisen jäähdytyksen tärkeimpiä sarkoja maassamme. Panimotuotteiden jäähdytys tapahtuu valtavissa käymistankeissa tarkan reseptikohtaisen ohjelman mukaan. Kylmäaineena tankeissa ammoniakki tai liuos.
Meijerit

SAB ruuvikompressori koneikot, isot

Download

SAB ruuvikompressori koneikot, pienet

Download

SMC mäntäkompressorikoneikot

Download

CMO mäntäkompressorikoneikot

Download